04 Jan

תאולוגיה על זמנית פוגשת את אירועי “צוק איתן” בתערוכה חדשה בתיאטרון ירושלים

Posted in: ירושלים והסביבה

תאולוגיה על זמנית פוגשת את אירועי צוק איתן” בתערוכה חדשה בתיאטרון ירושלים!

הליכה על המים”תערוכתה החדשה של האמנית והאדריכלית דור קונפינומתכתבת עם הזעזוע שלה כיוצרת וכאם בעקבות מבצע צוק איתןתוך שימוש באלמנטים מעולם הנצרותהיהדות והפגאניותהתוצאהמבע רב שכבתיקולאז‘ של צבעיםחומרי בניין ודבקים היוצרים פיוזן מרתק הקושר בין חומר לאמירה רוחנית.

פתיחה:שישי, 16 בינואר 2015 , בשעה 12:30. נעילה: 15 בפברואר

שעות פתיחהימים א‘-ה‘ בשעות 16:30 עד 21:30 
ימי 
ו‘ בשעות 12:00 עד 15:00, מוצש לאחר צאת השבת ועד 21:30 ובעת מופעי התיאטרון.

תערוכת היחיד של האמנית והאדריכלית תוצג בתיטארון ירושלים החל מה 15 בינוארעבודתיה עזות המבעחושניותועוצמתיות מצוירות על גבי בדים ענקיים ומאסיביים.

קונפינו משתמשת בצבעאך גם בדבק ובחומרי בניין תעשייתיים ועובדת בידיים חשופותבחומר וללא מכחולים.

מבט קרוב על היצירות מגלה את הריבודאת התנועה ואת הנפח שלהם עולמה המקצועי כאדריכלית מקנה לה ידעעמוק עם חומרי הבניין אותם היא בוחרת לשלב בעבודתההעיבוד הצורני חומרי של תכני הרוח הוא מבחנן שלהעבודות.

האמנית בוחרת לשלב את עולמה האינטימי והביוגרפי ומגיבה לאירועים הפוליטייםהחברתיים והציבוריים שמתרחשיםבארץזאת היא עושה מנקודת מבט נוכחת ומיישרה מבטאולם גם אופטימית ומלאת תקווה.ההקשרים וההשראות שלההם פנימייםובשיח עם סצנות מוכרות מתולדות האמנותמהמיתולוגיהומעולם הדימויים האיקונוגרפי הנוצרי. קונפינומגיבה לדימויים בדימויים שלה.

נושא התערוכההליכה על המים“, מתקשר לאמונה ולתקווההאמנות מקיימת דיאלוג פנימי ואמנותי בין הפרטילציבורילתפיסתהאם נאמין בעצמנוהכל יכול לקרות – אפילו אפשר יהיה ללכת על המים.

האמונה החזקה של דור בעצמהאפשרה לתהליכים אישיים שלה לקרותהיא מאמינה שכך אפשר גם במישור הגלובלי.מרבית העבודות שבתערוכה נוצרו כתגובה למבצע צוק איתןבקיץ 2014, ואת אשר אנו חווים יום יוםקונפינו פתחה חלוןוהביטה החוצה אל המציאות המדממתאל הסבל הנוראהבינה שכאישהאם ואמנית היא מוכרחה להגיב ואיננה יכולהלהישאר אדישההאמנות שלה משקפת זעקה של צער וכאב על העוולעל האטימות והחרדהאבדן יקירים וילדים משניהצדדיםגופה דאב מהצער והכאבאך האמנות – היא הדרך אל הריפוי – אל האור.

לתפיסתההבסיס הוא באמונה שניתן ליצור אמון זה מה שיוביל שינוי משמעותי בין העמים.
הצגת התערוכה הליכה על המים” בירושלים עיר בה דו קיום מתקיים בין דתות ועמים שונים באופן טבעי כמעט,כשהאדמה היום בוערת תחתיה מאוד משמעותית עבורהבתוך תהליך השינוי והעשייה שהיא מבקשת באומץ רבשאמנותה תיעשה – זו ההתחלהכוח מניע לשינוי מציאות פוליטית עכשווית.
דר גדעון עפרת הדגיש זאת במאמר הכן יצירה בורחת מבשורה‘ בראיון לשני ליטמןמוסף גלריה של הארץ” מה11.8.2014 ,על האמנות הישראלית העכשווית: “מה זו אמנותאמנות היא קודם כל חירותחירות המבעחירותהמחשבהאי של חירות“.

האמת האמנותית של דור קונפינו קיימת באופן בלתי מתפשר בכל אחת מיצירותיהההתמודדות עם קושי ומציאות קשה,והמבט קדימהלעתיד שבו ילדיהוילדי כולנויזכו לחיות במקום טוב יותרמלא אור ותקווהכאשר אונסקו הכריזה עלשנת 2015 – כשנת האור.

במהלך עשרים השנים האחרונות פילסה דור קונפינו את דרכה אל צמרת תחום האדריכלות והעיצוב בישראלהיא תכננה בתים ופרויקטים לאנשי האלפיון העליוןזכתה בפרס האדריכלית המשפיעה של מגזין בנין ודיור” והמגזינים הבינלאומייםFRAME ו– MARK.

התערוכה תימשך כחודש.

זירת הבכיTLP_5135-001

החוט של אריאדנהTLP_6619 C-001

החזק חזקTLP_5149-001


Comments are closed.