24 Feb

נקודת מבט~ תערוכת יחיד מאת ג’ודי גונן

Posted in: המרכז והסביבה

נקודת מבט

תערוכת יחיד מאת ג’ודי גונן

 אוצרת: דניאלה טלמור

פתיחה: יום שבת, 28 בפברואר, בשעה 11:00
מחסן 2, נמל יפו

פסלי הבטון והברזל החלוד המרכיבים את התערוכה “נקודת מבט” אינם מתחנפים לעין הצופה. הם בנויים מחומרים שיודעים לשמר זיכרונות, שמזכירים את האדמה שממנה הגיעו, אך גם את התעשייה שבה הם משמשים. המאבק לשנות את פניהם הקשים משול בעיני האמנית ג’ודי גונן למאבק החיים. ביצירתה היא מבקשת לחזור ולתעד אירועים מהעבר, ולספר את סיפורם, מתוך שאיפה לחשוף אותם להווה, ולגלות בהם צדדים חדשים.

הצפייה בעבודות התערוכה מעוררת שאלות על הקשר בין יציקות בטון לחומרים כמו ברזל וזכוכית, השלובים בפסלים גדולי הממדים. גונן יוצרת בחומרים אלה ארכיטיפים בסיסיים, בשפה אמנותית שעוסקת בנרטיב של החומר: במאסיביות של הבטון ובכוח של הברזל, בנטייה של הברזל להחליד ולהתפורר, ובעמידות של יציקות הבטון, המעובדות באופן גולמי וגס.

התערוכה מלמדת כי אפשר למצוא פיוט גם בבטון. העבודות המאסיביות, המשקפות את חלוף הזמן, עוסקות גם ביחסים הדואליים בין חזק לחלש, ובקשר שבין עבר להווה, בכמה מישורים. במישור הפרטי והמשפחתי הן בוחנות את קשריה של גונן עם הוריה; במישור החברתי הן מתייחסות למעמד האישה; ובמישור התרבותי הן משלבות גם אזכורים מתולדות האמנות.

שיחי גלריה יערכו בימי שלישי, 3 במרץ ו- 10 במרץ בשעה 17:00.

שעות פעילות:
ג’-ה’ – 11:00-21:00
ו’ – 10:00-17:00
ש’ – 10:00-21:00

התערוכה תוצג עד ה-16 במרץ

ג'ודי גונן-26 (0089

ג'ודי גונן-פסלים-6 (0019

ג'ודי גונן-פסלים-19 (0057

ג'ודי גונן-פסלים-20 (0061


Comments are closed.