03 Mar

שתי תערוכות חדשות בגלריה קונטמפוררי ביי גולקונדה

Posted in: המרכז והסביבה

שתי תערוכות חדשות בגלריה קונטמפוררי ביי גולקונדה

יהודים

מיכה אולמן, אביטל גבע, משה גרשוני, יצחק דנציגר

אוצר : רוני פורר

 

 

בחלל העליון של הגלריה, במסגרת “פרויקט המבחנה

רוני קרני

אירגונית

אוצרת : לורה שוורץ

 

אירוע פתיחה : יום חמישי ,  5.3.15 בשעה 20:00

נעילה : 2.5.15

 

 

גלריה קונטמפוררי ביי גולקונדה מציגה החל מה-5 במארס 2015, שתי תערוכות חדשות.

 

בחלל הראשי, התערוכה “יהודים” ובמרכזה עבודת מיצב חדשה של אביטל גבע, העוסקת בדימוי השופר, שמתוכו בוקעות יצירות לעוגב של באך, שירת מקהלה וקול חזן. אין אלו שופרות העומדים באופן אוטונומי, אלא כאלו הקושרים עצמם באופן מובהק אל המסורת היהודית, שופרות הפוצחים בהשמעת קול, של קריאה במרחב הציבורי, של השמעת קולה של השפיות אל תוך החלל – בעת זו של צדקנות והתלהמות. השופרות של גבע עומדים במרחב של הקשרים מקומיים ועכשוויים – אשר יכולים להיקרא כקריאת תיגר – המושמע מתוך עולם האמנות כנגד שלטון כוחני ויהיר.

אל תוך אינסטלציית השופרות של גבע, נוספת עבודת מיצב “מהפך”  – מערכת מהופכת, של מנהרות ומעברים, זו של מיכה אולמן, המציב שולחן הפוך, שרגליו החלולות מסמנות מעין מערכת מנהרות נעלמת מן העין, עולם מקביל המתקיים במהופך, מחופר מתחת לפני הקרקע כמעין מערכת מבוך של מנהרות.

את שני המיצבים ילוו עבודות של משה גרשוני, ושחזור יצירתו הקאנונית “יד ענוגה”, וכן, רישומים של יצחק דנציגר העוסקים בפולחנים פגאניים. אוצר: רוני פורר

 

בחלל העליון של הגלריה, במסגרת “פרויקט המבחנה“, תציג רוני קרני את התערוכה “אירגונית”.

התערוכה כוללת קולאג’ים מסדרות שונות שנוצרו בין השנים 2013-14 בישראל ובצרפת, ומהווים הרהור על אסתטיקה ארכיטקטונית, ריכוז והתפזרות.

אוצרת : לורה שוורץ

contemporary art


Comments are closed.