15 Apr

גלריה רוטשילד אמנות~ תערוכת יחיד של מאיר אפלפלד

Posted in: המרכז והסביבה

גלריה רוטשילד אמנות שמחה להזמינכם לפתיחת תערוכת יחיד של מאיר אפלפלד .

 הפתיחה תתקיים ביום ה’ ה-30.4.2015, בשעות 20:00-22:00

 נשמח לראותכם!

Rothschild Fine Art Gallery cordially invites you to the opening of a solo exhibition to Meir Appelfeld.

Opening reception will be held on Thursday 30.4.2015  from  20:00 to 22:00.

We’ll be happy to see you among our guests.

image001

 

סידרת הרצאות מאת מאיר אפלפלד  – בצלו של הציור ההיסטורי

בצלו של הציור ההיסטורי
סדרת הרצאות מאת מאיר אפלפלד בגלריה רוטשילד אמנות רחוב יהודה הלוי , 48 תל אביב.
בצלו של הציור ההיסטורי צמחו סוגות שנחשבו נחותות בדרגה: הטבע הדומם והנוף. אם בעבר ה ן היו אך רקע לציור ההיסטורי העוסק בנרטיב התנ”כי והמיתולוגי הרי שבסוף המאה השש עשרה ה ן החלו לעמוד בזכות עצמן. למהפכה שקטה זו היו השלכות אשר התגבשו ולבשו צורה בסוף המאה התשע – עשרה. בחמשת המפגשים נעסוק בסוגות : הציור ההיסטורי, תפנים עם דמות, טבע דומם, . נוףו ננסה ללבן את הקשיים הייחודיים בעיצוב כל סוגה וכן נעמוד על יחסי הגומלין שבניהן. כל זאת לאור ירידת קרנו של הציור ההיסטורי ועלייתן של סוגות הטבע הדומם והנוף.

המפגשים יערכו בגלריה רוטשילד אמנות בימי שלישי בשעות: 20:30 – 19:00 .במאי -5 ,12 ,19 ,26 ו באפריל 28 :בתאריכים
מפגש ראשון: ירידתו של הציור ההיסטורי ומשמעותה.
מפגש השני: “טבח החפים מפשע”, מאת ניקולא פוסן. גלגולה של קונבנציית תיאור טבח התמימים וייחודו של הציור ההיסטורי של פוסן.
מפגש שלישי: דמות בודדה בחלל חדר, בין ורמיר להאמרשוי.
מפגש רביעי: טבע דומם : היום יומי והניסי בין – שארדן למורנדי.
מפגש חמישי: ציור הנוף וייחסו לטבע הדומם
לפרטים נוספים והרשמה לסדרת ההרצאות יש לפנות לגלריה רוטשילד אמנות.
מספר טלפון: 077-5020484
השתתפות בסדרת ההרצאות כרוכה בתשלום של ₪ 560 (התשלום כולל מע”מ).
יש להירשם עד 24 באפריל. מספר מקומות מוגבל.


Comments are closed.