28 May

קואליציה מצומצמת + ~ גלריה הנגריה

Posted in: המרכז והסביבה

מאירועי ” אוהבים אמנות -עושים אמנות ” בתל אביב,

עבודות חדשות, קואליציה מצומצמת +
בגלריה הנגריה
11267257_945255965505107_1955670650_n


Comments are closed.