22 Jun

גלריה רוטשילד אמנות – תערוכת יחיד לאן בן-אור – התרסה

Posted in: המרכז והסביבה

גלריה רוטשילד אמנות שמחה להזמינכם לפתיחת תערוכת יחיד לאן בן-אור – התרסה.

 הפתיחה תתקיים ביום ה’ ה-2.7.2015, בשעות 20:00-22:00.

an ben or


Comments are closed.