11 Aug

תערוכה של אן בן אור~ גלריה רוטשילד

Posted in: המרכז והסביבה

הזדמנות אחרונה לבקר בתערוכה של אן בן אור.

התערוכה תרד ביום שבת הקרוב, ה-15 באוגוסט.

בין התאריכים 15.08-01.09 הגלריה  תהיה סגורה ותפתח בתיאום מראש בלבד.

גלריה רוטשילד

image001


Comments are closed.