23 Aug

האמנית זוכה להכרה לאחר לכתה~גלריה לאמנות עמליה

Posted in: המרכז והסביבה

האמנית זוכה להכרה לאחר לכתה

גלריה לאמנות עמליה ארבל מציגה: “ובחרת בחייםאיזאבל וייס תערוכת יחיד:

פתיחה: חמישי ה-10 בספטמבר בשעה 19:30 נעילה: 7 באוקטובר

התערוכה תוצג בגלריה עמליה ארבל, בן יהודה 100 תלאביב.

שעות פתיחה: ימים ב‘ – ה‘: 11:00 – 19:00. יום ו‘ 11:00 – 13:00.

אוצר: אלברט סויסה

ביום חמישי, ה-10 בספטמבר, תיפתח בגלריה לאמנות עמליה ארבלבתל אביב התערוכה ובחרת בחייםלזכרה של האמנית איזאבל וייס ובמלאת שנה לפטירתה, לאחר שלוש שנים של מאבק במחלת הסרטן.

איזאבל וייס היא אמנית רבתחומית שלא זכתה להכרה בימי חייה והתמקדה ביצירה בלבד. בתערוכה ובספר שמציג מגוון עבודות שלה היא מקבלת בימים אלה את המקום הראוי ליצירתה. התערוכה והספר יכללו עבודות של וייס מאז החלה לצייר ועד לשנים האחרונות, בטכניקות של שמן מים וצילום.

לדברי האוצר, אלברט סויסה: איזאבל וייס לא נטתה אל המופשט באופן מכוון, ובוודאי שלא באופן פורמלי, כ”התנסות”. כשהיא כותבת, “נוכחתי לדעת כמה הציור מצריך בנייה וכמה היה יכול להינתן בחינם, לו היה רק רגשי”, אנו מבינים שתחום המאבק של הציור מבחינתה נמצא בין המקום שבו הוא “מצריך בנייה” מחד גיסא, לבין המקום שבו הוא “ניתן בחינם” מאידך גיסא; כלומר שכולו מבע של רגש שאינו נשלט על ידי חשיבה מארגנת. היא שואפת לציור שבו רגש ואמת ישקו“.

איזאבל וייס, ילידת 1945, החלה

לצייר כבר בגיsל העשרה, ומתחילת דרכה הפגינה שליטה גבוהה בשימוש בצבע. כבר בתערוכה הרשאשונה בה הציגה. ולאורך השנים התרשמו המבקרים מהמקוריות ומהעוצמה של עבודותיה. בשנים האחרונות לחייה, עברה לעיסוק בצילום, כשהעדשה משמשת לה מכחול, ומבטאת את נקודת המבט המיוחדת שלה על העולם. וייס החזיקה בתואר שני בפסיכולוגיה קלינית, וחקרה את השפעתו של ניטשה על פרויד. היא הציגה לאורך השנים במגוון תערוכות בארץ ובעולם, ונפטרה בטרם עת, ביולי 2014.


 

4

6


Comments are closed.