21 Oct

טיילת || Walkway – תערוכה בבכורה מאת ינאי סגל

Posted in: ירושלים והסביבה

טיילת || Walkway

תערוכה בבכורה מאת ינאי סגל
אוצרת: סאלי הפטל נוה
31.10 || 12:00 || בית האמנים, ירושלים

התערוכה טיילת של ינאי סגל היא ניסיון ליצור מרחב רעיוני חדש המקפל לתוכו כמה עולמות ומחבר בין חוויה חושית מקומית למרחב טרנסנדנטי אוניברסאלי. סגל מגייס לטובתו את מכניזם ה-promenade (שוטטות נינוחה במסלולים ציבוריים) ומשלב אותו בחוויה הפיזית של המבקר, לצד מערך של מוטיבים שגורים בעלי מטען סימבולי המושאלים מהרפרטואר היהודי והישראלי גם יחד (חמסה ומנורה) כסמנים להבניית חוויה ספיריטואלית.

סגל מונחה בראש ובראשונה על ידי חשיבה עיצובית נטולת נרטיב חזותי לינארי, ושואף ליצור תיקון אסתטי לסביבתו באמצעות שימוש בחומרי גלם פשוטים ונמוכים כמו קלקר, פוליגל, בטון וחצץ. הוא מנכיח את הביטוי המקומי של מודרניזם – לעיתים אלים, לעיתים מכוער וחסר רגישות, בעל חזות אסתטית המאזכרת אתרי הנצחה, מונומנטים ואנדרטאות, אך יחד עם זאת משחרר וגואל אותו מערכיו האסתטיים המקוריים ומזכה אותו במעמד נשגב בהטמעתו במיצב זה.

יחד עם, הפער התהומי הנפער בין החוויה המתהווה לבין אמצעי המימוש שלה, מכניס למהלך האמנותי פן אירוני והומוריסטי המערער על הניסיון להגיע לטרנסנדנטלי.

התערוכה תציג החל מה31.10, בשעה 12:00 בבית האמנים, ירושלים עד לתאריך ה26 בדצמבר.
3Segal-Hamon-punches, polystyrene and oil pastel-2015-100X82cm

hamsa

Yanai-Segal-Bediyuk-wood and acrylic-2015-126X116cm

Yanai-Segal-Be'erech-Polystyrene and metallic pastel-2015-126X116cm


Comments are closed.