01 Dec

תערוכה חדשה של משה רוזנטליס

Posted in: המרכז והסביבה

הנכם מוזמנים לפתיחת התערוכה החדשה של משה רוזנטליס,
ציורים אחרונים 2008-2006
פתיחה ביום שישי 11 לדצמבר בשעה 12:00
רח’ נמל יפו 8, יפו.

 

__________________11.12.2015_0


Comments are closed.