30 Mar

המגדירים- המחלקה לאמנויות – אוניברסיטת בן -גוריון

Posted in: אזור הדרום

המחלקה לאמנויות – אוניברסיטת בן -גוריון בנגב מציגה:

“המגדירים”

מגדירי החי והצומח  בראי האמנות העכשווית בישראל

פתיחה חגיגית: יום שלישי 12.4.2016

12.4.2016-9.6.2016

ציבי גבע,נועה רז מלמד, אליעזר זוננשטיין, לארי אברמסון, פיליפ בולקיה, ברכה (לוי) אביגד, ליאור אלמגור, , דן בירנבוים, אירנה בלכר, , נורית גור-לביא (קרני), נעמה הדני, אליעזר, צבי זילברשטיין, שמואל חרובי, אסתר כהן, אילת גנוסר כהן, אילת כרמי, ליאת לבני, רות קופל, עזי פז, וולטר פרגסון, נועם רבינוביץ, רחל רבינוביץ, נעה רז מלמד, רותם ריטוב, רונית שלם, מיכל שמיר, נעמי שניידר

התערוכה המגדירים: מגדירי החי והצומח בראי האמנות העכשווית בישראל, בוחנת את הביטויים העכשוויים של ייצוגי מגדירי הצמחים ובעלי החיים בארץ ישראל, תוך השוואתם לאמני הזואולוגיה והבוטניקה, אשר היוו חלק מהפקת המגדירים הללו. היצירות העכשוויות ויצירות העבר נבחנות תחת אותו הקשר אמנותי, המציג מבט חדש, רפלקסיבי, סובייקטיבי, המוליד עבודות אשר נוטלות מן המגדירים את הרכיבים החזותיים, הגרפיים והטקסטואליים במטרה לבנות מהם משהו חדש. המהלך הזה קשור ומושפע מן החרדה להמשך קיומוֹ של הטבע כפי שהוא, כמו גם מן האדישות וההתכחשות הנלוות לשיח זה.

בשני חלקי התערוכה, בגלריית הסנאט ובגלריית טרומפלדור, מציגים 26 אמנים ואמניות ישראלים בני דורות שונים, העוסקים בהגדרת הצמחים ובעלי החיים הארץ-ישראליים, תוך הרחבת הנושא לתחומים שונים והצגתו באופן ביקורתי, שואב השראה, פארודי ונוסטלגי. האמנים מטפלים בנושא תוך בחינתו בהקשר עדכני, בתקופה בה רואים וחווים פרחים ובעלי חיים בעיקר דרך ספרים, סרטים ואינטרנט. עבורם הטבע הוא דימוי הולך ונעלם, בדומה למגדירים הישנים שציוריהם והדפסיהם דוהים ומתכלים בשעה שהטכנולוגיה הדיגיטלית וההדמיה הווירטואלית תופסים את מקומם.

המגדיר הוא גם המרחב המובהק של הכלל והיוצא מן הכלל, של בני משפחה (בצומח, בחי ובדומם) ושל חריגים המוּצאים אל מחוץ לגדר/לתחום/להגדרה. החשדנות הפוסט-מודרנית מרחיקה לכת באמירות שניתן לתמצתן כך: מי שמגדיר מעוניין גם להתיר ולהאדיר או – לחלופין – להדיר ולהסתיר. על כן, על פי תפישה זו, כיום המגדירים אינם רק מאגרי ידע אנציקלופדי אובייקטיבי אודות מרכיבים מסוימים של העולם, אלא גם ארכיונים מניפולטיביים, אידיאולוגיים, פוליטיים.

אוצרי התערוכה: פרופ’ חיים מאור בשיתוף עם אסתר בן-ישראל, שרית גרידינגר, רותם דרורי, מורן זבולון, גלית אוה חרש, עדי מלכה, אושרת עבאדה, ניצן שוחט, מורן שחורי, ליאור שטרק, מאיה שלו  רותם דרורי I ורותם דרורי II.                   

 

התערוכה תוצג בגלריית הסנאט באוניברסיטה ובגלריית טרומפלדור, רחוב טרומפלדור 19 , באר שבע.

נועה רז מלמד 2

 נועה רז מלמד

 

זוננשיין_0025- זוננשיין

רונית_שלם-_ללא_כותרת_(2) - עותקרונית שלם- ללא כותרת


Comments are closed.