05 Apr

שייכים~שייכים פתיחה: 7.4.2016 מוזיאון ראשון לציון לאמנות

Posted in: המרכז והסביבה

שייכים

 פתיחה:  7.4.2016 

מוזיאון ראשון לציון לאמנות

התערוכה בוחנת את תחושת השייכות של הפרט אל החברה הישראלית

תערוכה ראשונה בסדרת תערוכות המתכתבת עם תרומתה של ראשון-לציון 

לעיצוב הזהות, התרבות והלאומיות הישראלית

ישראלי שיביט בי מבחוץ, לא יבחין בזרותי. חזותי לבנה, אשכנזית-ארצישראלית, נטולת אקזוטיקה. אפילו מבטא – שכמוהו כגושפנקה להיותי מהגרת הזכאית להקלה בתנאים – אין לי. גם בתחום הייצוג והשייכות הקהילתית נפלתי בין הכיסאות: לא שייכת לקהילת יוצאי ברית המועצות, לא אתיופית, לא מהגל החדש הצרפתי ואפילו לא ארגנטינאית. מכל הלאומים שבעולם, נולדתי דווקא מקסיקנית, אחת שחוויית ההגירה שלה לישראל אינה צומחת מתוך נרטיב קולקטיבי שמוכח מספרית, אלא מנסיבות אישיות, אקראיות כמעט: הורים שעלו לארץ בהיותי בת 4 וחזרו למקסיקו כשמלאו לי 12. נערה מרדנית שבגיל 18 מחליטה לעזוב את את הוריה ואת מולדתה (שבה הרגישה זרה מיום ששבה אליה) וחוזרת לבדה לישראל, שם היא חיה עד עצם היום הזה.

ייתכן מאוד שזו הסיבה שבעטיה – אף על פי שיחד עם היותי אישה, ארוגה הטראומה הזאת בשורש הווייתי ואישיותי – מעולם לא עסקתי כאמנית באופן מפורש בחוויית ההגירה שלי, עד שנתקלתי בקול קורא לתערוכה “שייכים”, שהצליח לגעת בעצב החשוף הזה ולגרום לי לדלות, מתוך מאות יצירות, את “סוכה” (2014). “סוכה” היא עבודה חריגה לכאורה בתיק העבודות שלי, ואולי בשל כך, בין היתר, היא מייצגת בצורה מדויקת כל כך את המהגרת הסמויה שאני.

baner big site


Comments are closed.