05 Apr

יוסף קריספל – MAKE UP

Posted in: המרכז והסביבה

יוסף קריספל  –  MAKE UP

תערוכת יחיד בגלריה נגא
אחד העם 60, תל אביב

הפתיחה: מוצ”ש 16.4.2016 בשעה 8 בערב

Make up:

[ש”ע] מבנה, הרכב; עימוד, סידור; איפור

[פ’] לבנות, להרכיב; ליצור; לייסד; להמציא; לבדות, לרקוח; לספק את החסר; לפצות, להשלים את החסר; להתאפר

Invite (1)

Untitled #1,2015, Acrylic on canvas

Untitled #3,2016, Acrylic and oil spary on canvas

Untitled #4,2016, Acrylic and oil spary on canvas

Untitled #5,2016, Acrylic and oil canvas


Comments are closed.