28 Jul

מורין פיין- גלריית עין הוד

Posted in: חיפה והצפון

גלריה עין הוד גאה להציג את תערוכת היחיד של האמנית מורין פיין. 
עירום – השתקפויות בצבעי מים
פתיחה: 30 ביולי 2016 בשעה 12:00

מתוך דבריה של האמנית מורין פיין,לקראת תערוכתה

בגלריית עין הוד:

צבע המים נחשב למדיה הקשה מכולן. ציור עירום ,בצבע מים,

הופך את העבודה למורכבת אף יותר.

האנושי ואך הציגה מעבודותיה בתחום זה ובצבעי מים במוזיאון ישראל,היא ממשיכה לנסות

למרות ששנים רבות עוסקת האמנית בלמידה וחקר אנטומיית הגוף

ולהצליח לשמור על רעננות, ספונטניות ונגיעה לירית בצבעי המים.

1

מורין 1

מורין פיין


Comments are closed.