13 Oct

שתי תערוכות יחיד חדשות בגלריית המדרשה- הירקון 19

Posted in: המרכז והסביבה

שתי תערוכות יחיד חדשות בגלריית המדרשה- הירקון 19

 

נעמי סלייני  / החפת יונקים

ליאור אופיר / למלא באר ביריקה

הפתיחה 20.10.2016, יום חמישי בשעה 20:00

נעילה: 21.11.2015

אוצר : בועז ארד

 

נעמי סלייני  – החפת יונקים

המייצב של סלייני עוסק בהפרדה בין שני צידיו של קו אופק תוך דגש על החדירות של שני מרחבים. ההימצאות בין המרחבים והמעבר ביניהם מלווים לעיתים גם במעבר בין חיים ומוות. העבודות עוסקות בתנועה בציר האנכי, במפגש בין יבשה לים ובמעבר בים. תנועה זו מתקיימת לאורו של המגדלור בעל התנועה הסיבובית האינסופית ובעליו של התפקיד הפולארי המכונן: סימונה של סכנה, מחד, והכוונה לחוף מבטחים מאידך. אורו של המגדלור כמו מפיח חיים בחלל הגלריה.

 

 

ליאור אופיר – למלא באר ביריקה

תערוכתו של ליאור אופיר בנויה מאוספי צילומים, רישומים ומשפטים – ניסיון לייצר מערכות של הקשרים מתוך אוסף רסיסי מצבים אנושיים . אפשר לראות את הבניית היחסים הוויזואליים כניסיון ליצור רגעי יציבות בכאוס או ניסיון לגעת בחוויית חוסר היציבות. יציבות זו היא ההרף בו נוצרת משמעות, רגע לפני שהיא משתנה במפגש עם דמוי אחר.  זו תערוכה שמספרת על האינטנסיביות של המפגש עם פני השטח של המציאות כמו שהיא יכולה להופיע במראה, במגע או במילה.

 

 

גלריית המדרשה  – ״הירקון 19

הפקולטה לאמנויות המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל, בתל אביב

כתובת: רחוב הירקון 19, תל-אביב.

שעות פתיחה: א’-ה’ 13:00 – 20:00, יום ו’ 10:00 – 14:00, יום שבת 11:00 – 14:00

נעמי סלייני-Beaching

נעמי סלייני-Beaching

Lior Ofir

Lior Ofir


Comments are closed.