23 Oct

לרסן את הנמר- לילך אברמסקי-ארזי, תערוכת יחיד

Posted in: המרכז והסביבה

– לרסן את הנמר –
לילך אברמסקי-ארזי, תערוכת יחיד
המכון לאמנות בת ים, פתיחה ב 24.11.2016 בשעה 20:00
אוצרות: שי פרדו

 

” אמרתי לנשמתי, היי מבלי נוע, וחכי ללא תקווה
משום שתקווה תהא תקווה לדבר המוטעה; חכי ללא אהבה
משום שאהבה תהא אהבה את הדבר המוטעה; יש עוד אמונה!
אך האמונה והאהבה והתקווה טמונות כולן בהמתנה.
חכי ללא מחשבה בעבור שאין את עוד מוכנה למחשבה:
ואז החושך יהא לאור, ואי התנועה תהא לריקוד.”  
– ט”ס אליוט, ארבעה קוורטטים סחור וסוחר, עוד ועוד.

————————————————————————————-

משהו מתבשל ורוצה לצאת, רוצה להתפרץ. עוד לא. עוד לא. תנו לו עוד רגע
להתברר. בפנים הוא גדל אבל עוד לא החוצה. ישנה אנרגיה שיוצרת תנועה פנימית. היא מתחילה
מבפנים כרגש. היא לא תמיד נוחה. לפעמים אנחנו חווים אותה כמשהו לא נעים שקורה לנו – ושיש
לנו השפעה מועטה עליו. אנחנו רוצים להוציא אותה מאתנו. יציאה מהירה של אנרגיה מלווה בפרץ,
בכוח. השאלה כיצד למנוע אלימות בתוך תרבות סוערת ומלאה אתגרים קשורה ליכולת להתמודד עם מה
שיש בתוכנו באופן שימיר אנרגיה ליצירה ולחיבור ולא להתפרצות ולהרס, שיסלול דרך אפשרית
לעבוד עם הלהבה שלנו. יש אתגר בלהישאר עם התנועה הפנימית, במיוחד בתרבות אינסטנט. אבל יש בהישארות הזו גם הבטחה.
העבודות בתערוכה ממשיכות את התנועה הפנימית בלי הפסקה, מאפשרות לה להתבטא ולצמוח.
מאחורי חזות נעימה כמעט, מסתתרים ציורים סוערים וחסרי מנוח. אם מצליחים להישאר עם התנועה, נוצרת השהייה של התגובה
האוטומטית שלנו וכך אנו מקבלים את האפשרות לבחור. ההשהיה הזו יוצרת מצבי תודעה חלופיים וספירלות מתרחבות של תנועה.
כשיש אנרגיה ואנחנו מעמיקים בה ומתמסרים לה, אנחנו יכולים לנטרל את העוצמה שלה. ואז משהו חדש נוצר.
התערוכה של ד”ר לילך אברמסקי-ארזי ממשיכה את עשייתה האמנותית המגשרת בין עולם הידע הפסיכולוגי לאמנות.
היא מביאה את עושר הידע שצברה בנוירופסיכולוגיה ודרך תנועה וציור ומדגימה דרכים לשנות מצבי תודעה ולעבוד עם אנרגיה.
באמצעות ריבוי שכבות וטקסטורת, ריבוד שמדגיש עומק ועומס, ושימוש בקומפוזיציות אינטנסיביות של צבע,
נוצרות עבודות שהן מראה של הנפש. בציורים, התנועה לא ממהרת לצאת החוצה. היא מגיעה מבפנים, וממשיכה ברפטטיביות לגדול.
הציורים חסרים נקודת מיקוד אחת, ולכן מותירים את הצופה חסר שקט. בצורה עדינה ולא ישירה,
הם מזמינים תנועה פנימית אצל הצופה. שוב ושוב ושוב, למידה ממושמעת של הישארות עם מה שיש, בלי להיבהל ממנו.
האמנות של לילך מציעה חלופה להתפרצות הלא נשלטת של אנרגיה ולביטויים לא מבוקרים של רגש.
בחודש המוקדש למניעת אלימות, לילך מגישה את הסערות שלה באופן עדין, ממושמע ונע.
היא קוראת לנו להצטרף. ולהתבונן פנימה.

Lilach Abramski Arazi_Solo Exhibition

Lilach Abramski Arazi


Comments are closed.